NOVICE

Zaposlitev ali študentsko delo v Laboratoriju za heterogene računalniške sisteme

Zaposlitev ali študentsko delo v Laboratoriju za heterogene računalniške sisteme

Laboratorij za heterogene računalniške sisteme izvaja projekte na področju digitalnih knjižnic, procesiranja naravnega jezika, porazdeljenega in paralelnega procesiranja. Primeri projektov, na katerih delamo so European Genome Data Infrastructure, EUROCC2, PUPP, FAITH, Nacionalna infrastruktura odprte znanosti, Slovenščina na dlani, Vodenje ekološke pridelave in predelave, Digitalna knjižnica Ministrstva za obrambo, Detektor plagiatov in še nekatere manjše projekte. Zaradi novih projektov želimo zaposliti dodatne sodelavce. Nudimo redno zaposlitev za polni delovni čas ali možnost dela preko študentskega servisa. Možno bi bilo pri nas opraviti tudi obvezno študentsko prakso.

Laboratorij za heterogene računalniške sisteme je nastal leta 1999. Predhodnik laboratorija je bil Center za heterogeno procesiranje, ki je nastal leta 1995. Namen centra je bil prenos znanja iz univerze na gospodarstvo in v javni sektor.

Sodelavci laboratorija se ukvarjamo s porazdeljenimi in heterogenimi računalniškimi sistemi, spletnimi tehnologijami, digitalnimi knjižnicami, pomensko in storitveno usmerjenim spletom, procesiranjem besedil v naravnem jeziku, detekcijo plagiatov, sistemi za upravljanje z znanjem in sistemi za odkrivanje znanja v strukturiranih in nestrukturiranih virih.

Laboratorij za heterogene računalniške sisteme - LOGO

Univerza v Mariboru
Fakultelta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Inštitut za računalništvo
Laboratorij za heterogene računalniške sisteme
Koroška cesta 46
2000 Maribor
Slovenija

Vodja: dr. Milan Ojsteršek
Tel: +386 2 220 7451
Email: milan.ojstersek@um.si