Albin Bregant

mag. Albin Bregant, univ. dipl. inž. rač. in inf.


Naslov Univerza v Mariboru - Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Laboratorij za heterogene računalniške sisteme
Koroška cesta 46
2000 Maribor
Slovenija
Prostor C-207
Telefon +386 2 220 7254
E-pošta albin.bregant@um.si