Bor Praznik

Bor Praznik, INŽ. RAČ. IN INF. TEHNOL. (VS)

Naslov Univerza v Mariboru - Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Laboratorij za heterogene računalniške sisteme
Koroška cesta 46
2000 Maribor
Slovenija
Prostor C-207
Telefon  
E-pošta bor.praznik@um.si