Janez Brezovnik

asist. mag. Janez Brezovnik, univ. dipl. inž. rač. in inf.


Naslov Univerza v Mariboru - Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Laboratorij za heterogene računalniške sisteme
Koroška cesta 46
2000 Maribor
Slovenija
Prostor C-207
Telefon +386 2 220 7406
E-pošta janez.brezovnik@um.si