Tanja Bregant

Tanja Bregant, dipl. ekon.

Naslov Univerza v Mariboru - Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Laboratorij za heterogene računalniške sisteme
Koroška cesta 46
2000 Maribor
Slovenija
Prostor C-207
Telefon  
E-pošta tanja.bregant@um.si