Vodenje evidence ekološke pridelave in predelave hrane

Naziv: Vodenje evidence ekološke pridelave in predelave hrane

Trajanje: 2004 - v teku

Kmetovalci, ki želijo tržiti svoje pridelke, izdelke in meso kot ekološko neoporečne, jih morajo vzgajati po strogih pravilih ekološkega kmetovanja. Projekt izvajamo od leta 2004 za Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.  V okviru projekta vzdržujemo in nadgrajumo funkcionalnosti za potrebe podpore kontroli ekološke pridelave in predelave.