Raziskovalno

Ukvarjamo s se porazdeljenimi in heterogenimi računalniškimi sistemi, spletnimi tehnologijami, digitalnimi knjižnicami, pomensko in storitveno usmerjenim spletom, procesiranjem besedil v naravnem  jeziku, detekcijo plagiatov,  sistemi za upravljanje z znanjem in sistemi za odkrivanje znanja v strukturiranih in nestrukturiranih virih.